top of page

26 AB Üyesi, 2020'den Sonra Yeni Kömür İşletmesi için Onay Vermeyecek 

04/2017

Elektrik üretimini kömürle gerçekleştiren tesisler, üretilen emisyonların ve iklim değişikliğinin başlıca nedenidir. Alınan bu adım, Avrupa'nın önde gelen enerji şirketleri ve EURELECTRIC* tarafından desteklenmektedir. Ve bu hareket, küresel ortalama sıcaklığın en fazla 1,5 dereceye kadar çıkmasını gerçekleştirmek bakımından oldukça önemli bir aşamadır.

Achieving Growth AB Döngüsel Ekonomi Planı

Avrupa Birliği üye ülkeler, CO2 emisyonlarıyla mücadele çabalarını hızlandırıyor. Biyoyakıt için sürdürülemez palmiye yağı ithalatı konusunda daha duyarlı davranmakla birlikte AB üyesi ülkelerden büyük bir çoğunluğu - 26 üyesi- kömür üretimini sıfırlama ve ulusal enerji şirketlerinin 2020'den sonra kömür tesisleri inşasına son verme kararı aldı.

EURELECTRIC geçen hafta yayınladığı bildiride, "Avrupa elektrik sektörü, Paris İklim Sözleşmesi’nde anlaşmaya varılan karbon azaltma hedeflerine ulaşmanın, küresel ekonominin uzun vadeli sürdürülebilirliğini garanti altına almak için gerekli olduğuna inanıyor. EURELECTRIC üyeleri, Avrupa'da 2050 yılına kadar karbon nötr güç sistemleri sunmayı ve Avrupa enerji piyasasında rekabetçi fiyat ve güvenilir elektrik tedarik etmeyi taahhüt ediyor. "

Achieving Growth AB Döngüsel Ekonomi Planı

"Isıtma, soğutma ve nakliye gibi kilit sektörlerin elektrifikasyonu (elektrik enerjisini endüstri, ulaşım ve gündelik yaşama uygulama, elektrik enerjisini her alanda kullanılır duruma getirme) ile birlikte elektrik üretiminde karbon nötr politikalara geçiş, Avrupa'nın iklim değişikliği hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için büyük katkıda bulunacak. Elektrik üretiminin, karbon nötr bir yolda ilerliyor olması ve daha yaygın bir şekilde kullanılması durumunda, şu anda sürdürülebilir olma ihtimali bulunmayan sektörlerde dahi birçok olumlu değişikliklerin ve yeni fırsatların kapısı aralanacak. " dedi.

Anlaşmada varılan karara göre, enerji sektörü, yatırımın nereye yapılması gerekiyorsa, o yönde kullanmaya ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş yolunda somut adımlar atmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu aşamada, eylemsizlik kuşkusuz Paris İklim Sözleşmesi'nin hedefinden sapmaya neden olacak. Bu girişime, 28 Avrupa Birliği üye ülkesinden 26'sı imza attı. Yunanistan ve Polonya ise çekimser kaldı. Yunanistan, kömürle çalışan tesisler inşa etmeye devam ediyor, Polonya ise elektrik üretiminin yaklaşık% 90'ı kömürden temin ediyor.

Bu haber hiç şüphesiz kömür endüstrisinde bir şok etkisi yaratacak , fakat şaşırtıcı bir gelişme sayılmaz. Euracoal Genel Sekreteri Brian Ricketts The Guardian'a şunları söyledi: "Buharlı makinelerin yerini daha iyi, daha ucuz ve üretken bir şey - elektrikli makineler ve dizel motorlar aldı. Büyük miktarda enerji depolayan, yeni bir enerji sistemi uygun bir fiyata çalıştığını gördüğümüzde, kömür, petrol ve doğalgaza ihtiyaç duyulmayacak. "Riketts, düşük karbon sistemlerine geçiş sürecinde, yenilenebilir enerji teknolojisinin yetişemediği talep açığının doldurulmasında, konvansiyonel kaynakların halen bir rol oynamaya devam edeceğini belirtti. Örneğin, Almanya'da  kömür, ülkenin nükleer enerjiden yenilenebilir enerjilere geçiş sürecinde takviye enerji kaynağı pozisyonundadır.

Enerji sektörünün kömürün yerine yenilenebilir enerjilere dönüştürülmesi, tamamlayıcı ve şeffaf politikalarla tutarlı bir düzenleyici çerçevenin yanı sıra teşvikler ile yatırımcıları koruyan bir dengeyi bulmasını gerektirecek. Sektörde, sera gazı emisyonlarını azaltmak için yatırımlar zaten yapılıyor olsa da, enerji geçişinde dengeli ve piyasa temelli bir yaklaşım zorunlu olacak.

EURELECTRIC Genel Sekreteri Kristian Ruby, "Önümüzdeki iki yıl içinde karar vericiler (policy makers) için siyasi kanalların hedeflenmesi, aynı zamanda tamamlayıcı ve ileri karbonsuzlaşma hedeflerinin ve elektrifikasyonun sağlanması zorlu bir görev olacak." şeklinde konuştu.

Achieving Growth AB Döngüsel Ekonomi Planı

* EURELECTRIC Elektrik Endüstrisi Birliği, sektör birliğidir. Avrupa düzeyinde elektrik endüstrisinin ortak menfaatlerini temsil etmektedir. EURELECTRIC, Avrupa çapında 3500 şirketi temsil ediyor ve 200 milyar avro ciroya sahip. Elektrik üretimi ve piyasalarından dağıtım şebekelerine, müşterilere, çevre ve sürdürülebilirlik konularına kadar sektörü etkileyen tüm önemli konuları kapsar.

bottom of page