top of page

EPD (Environmental Product Declaration) Belgeleri ve Sürdürülebilirlik Karmaşası

EPD deklerasyonlarına sahip olan malzemelerin sürdürülebilir malzeme olarak tanıtılması tam olarak doğru değildir. Üretici firmaların bilerek veya bilmeyerek, yalnızca EPD belgesine sahip olması ile çevreye dost, sürdürülebilir malzemelere sahip olduğunu belirtmesi yoruma açık bir konudur. Çünkü bu belgeler, deklerasyon/bildirim yaparak malzemelerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assesment – LCA) esaslarına göre, nasıl üretildiği hakkında bilgi verirler. Ancak, malzemenin sürdürülebilir bir şekilde üretilip, üretilmediği konusunda yorum yapmazlar, bir başarı veya puanlama mekanizması yoktur.

Örneğin, C2C standardı (Cradle to Cradle) sürdürülebilirlik standardıdır ve malzemenin ne derece sürdürülebilir olduğunu puanlama sistemiyle (Basic (Temel), Bronze (Bronz), Silver (Gümüş),

Gold (Altın), veya Platinum (Platin)) gösterir. EPD deklerasyonu ise, objektif, şeffaf ve güvenilir bilgiyi ortaya koyar.


EPD kendi sitesinde de belgelendirme tanımını şu şekilde yapmıştır:


"Çevresel Ürün Deklarasyonu, EPD®, ürünlerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assesment – LCA) çalışmaları sayesinde ortaya çıkarılmış çevresel verilerini ve bununla bağlantılı olan diğer bilgileri ISO 14025 (Tip III Çevresel Beyannameler) uluslararası standartlara göre raporlayan doğrulanmış bir belgedir."(http://www.environdec.com/tr/What-is-an-EPD/)


Aynı zamanda, EPD bilgilendirme broşüründe de, sürdürülebilirlik (“sustainability”) konusunda herhangi bir açıklama ilave etmemiştir. (http://www.environdec.com/tr/What-is-an-EPD/Brochures/)


Wikipedia, EPD hakkında;


"While EPDs do educate consumers about the product and its environmental impact, consumers should know that it is for disclosure purposes only, and does not mean that the product meets any environmental performance standards."[1:"Environmental Product Declarations". ul.com. UL. Retrieved 29 September 2015] - EPD, ürün ve ürüne ait çevresel etkileri hakkında tüketicileri eğitirken, tüketiciler EPD deklarasyounun ürünün sadece kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı olduğunu bilir ve buradan ürün hakkında çevresel performans standardına sahip olduğu anlamı çıkarılamaz.


olarak açıklamalarına eklemiştir.


Şöyle anlatmak gerekirse, örneğin, bir EPD belgesi içine baktığımızda ilgili malzemenin, Çevresel


EPD deklarasyonu - Environmental Impacts

Etkiler (Environmental Impact) başlığı altında geçen GWP (Global Warming Potential/ Küresel Isınma Tetikleme Potensiyeli) ve ODP (Ozone Depletion Potential/ Ozon Tabakası İncelmesi Tetikleme Potansiyeli) gibi çevreye zarar veren değerlerinin çok yüksek bulduğunu uluslararası ölçekte karşılaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir bir şekilde ortaya koyabilir. Fakat, bu durum, malzemenin EPD belgesi almasına engel değildir. Bu nedenle, en başta belirtildiği gibi sürdürülebilir malzemeler için EPD deklarasyonu iyi bir göstergedir fakat tek başına bu belgenin, ortaya konan malzemeler için “sürdürülebilir” etiketini alması/verilmesi doğru olmaz.


LEED, BREEAM gibi önde gelen yeşil bina değerlendirme sistemelerinin, EPD belgesini desteklemelerinin sebebi ise, üretilen malzemenin hangi maddeden hangi oranda yani içerik dağılımını göstermesi, malzemenin üretimden kullanım sonu dönemine kadar (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) çevreyi etkileyecek faktörleri, kullanılan kaynakları, atık değerleri (hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonları; atık oluşumu) gibi malzeme hakkında birçok yararlı bilgiyi güvenilir, karşılaştırılabilir tüm verileri kamuouyuna açık bir şekilde ortaya koyması olarak açıklanabilir.

Öne Çıkanlar
Güncel Yayınlananlar
Başlıktan Arama
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page