top of page

Kitap Tanıtım: Sürdürülebilir Büyüme: İnsanlar, Gezegen ve Kar - PETER FISK (2010)

Sürdürülebilir Büyüme: İnsanlar, Gezegen ve Kar

Bu kitabın okuyucu kitlesi, daha çok şirket yöneticileri, sürdürülebilirlik konusunu yakından takip eden şahıslar olduğu söylenebilir. Kitap, hangi sektörde olursa olsun, sürdürülebilirlik anlayışını, çalışma faaliyetlerinde kullanabilmesi bakımından çok yararlı bilgileri, örnek başarı hikayeleri ile beraber sunuyor.


Kitapta, insan, gezegen ve kar (tripple bottom line) olarak geçen tanımlar bir başka deyişle toplum, çevre ve ekonomi konu başlıkları aynı ölçüde ağırlık verilerek önemi anlatılmış. Yani, bu üç kavramdan biri eksik ise işletmenizin sürdürülebilir büyüme göstermesi söz konusu değildir.


Şirketlerin büyüklüğü fark etmeksizin, firma sahiplerinin, hem sosyal haklara saygı, hem çevreye dost hem de kar oranlarını arttırmasının mümkün olabileceği çok kez tekrarlanan bu kitapta, gelecekte bu anlayışı benimsemeyen firmaların rekabet gücünü kaybedeceği ve geri planda kalacağı işlenmekte. Geçmişte firmaların karşılaştığı zorluklar, yöneticilerin tepkileri, çözüm yöntemleri başlıklarla ayrı ayrı anlatılmakta. Bu firmalar, Nike ( en büyük spor giyimi, ayakkabı markalarından birisi), Arup (en büyük uluslararası inşaat firmalarından birisi), Time Warner (Dünya’nın en büyük medya holdinglerinden birisi), Marks & Spencer (M&S olarak da bilinen giysi, ev ürünleri ve yiyecek ürünleri üzerine uzmanlaşmış Dünyaca bilinen marka) , Unilever (en eski markalardan birisi olup tüketim malları şirketi) ve daha fazlasının yaşadığı sürdürülebilirlik sorunları ve çözüm fikirleri okuyucuya anlatılıyor.


Genel mantık olarak kitapta yazılanlara bakıldığında, firmalar müşterileri için varlardır ve bu firmaların var olması müşterilerin memnuniyetine bağlıdır. 21. yüzyıl ile daha da önem kazanan çevresel sorunlar, karbondioksit salınımı, atıkların kontrolü, ve çalışanların sosyal hakları, yaşam koşulları, yoksulluk gibi kavramlar, müşterilerde farkındalık yaratmakta ve müşteriler, hizmet aldığı firmalardan daha sorumlu davranmasını beklemektedirler. Bu nedenle, firmalar sadece kar bazlı büyümelerinin artık sürdürülemez olacağını bilmeli, gerçekten sürdürülebilir politikalar merkezinde çalışanlarına, yöneticilerine ve müşterilerine çalışmalarını değiştirdiğini göstermelidirler.


Aynı zamanda, kitapta sıradan insanların sürdürülebilirlik anlayışını nasıl benimsedikleri ve gündelik

Sürdürülebilir Büyüme: İnsanlar, Gezegen ve Kar

hayatta neler yaptıkları belirtilmiş. Konuları desteklemek için görsel olarak şema, grafik ve şekillerden mümkün olduğunca yardım alınmış. Özellikle, kitabın son sayfalarında, şirketinizin ekonomi, çevre ve toplum anlamında yaptıkları ticari faaliyetlerin ne zaman sürdürülebilir olacağı, verilen tanımlar ile somutlaştırılmış ve oldukça açıklayıcı olmuş.

Öne Çıkanlar
Güncel Yayınlananlar
Başlıktan Arama
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page