top of page

Bir GtoG ( Gypsum to Gypsum & Alçıdan Alçıya) Geri Dönüşüm Projesi

Alçı malzemesi ve %100 Geri Dönüşüm


Alçı yapı malzemeleri (alçı levha, sıva, duvar, tavan kaplama vb. ) "kapalı döngü" sistemlerinin, geri

dönüşümün firesiz mümkün olduğu, yani atığın, aynı ürünü tekrar tekrar üretmek için kullanıldığı çok az inşaat malzemelerinden birisidir. Alçı bu haliyle % 100 olarak sonsuza kadar geri dönüştürülebilir. Alçı levhaların ve blokların hammaddelerinin kimyasal bileşimi her zaman aynı kaldığından alçıyı daima yeniden kullanabilirsiniz. Alçı, çok boyutlu çevresel faydaları beraberinde getiren bir inşaat malzemesidir.


Projenin Genel Hedefi Nedir?


GtoG projesinin hedefi, alçı tabanlı atıkların işleme biçimini değiştirmek. Kapalı bir ekonomik döngünün sektörde mümkün olmasına rağmen, Dünya gerçekleri farklılık göstermektedir. GtoG projesi, alçı malzemesi atıklarının daha yüksek geri dönüşüm oranlarına ulaşması için Avrupa Alçı Atık Bertaraf İşletmeleri’ni dönüştürmeyi ve dolayısıyla kaynak verimli bir ekonomi elde etmeyi amaçlıyor. Hedeflere, sayısal olarak bakılırsa,


  • Avrupa yapı yıkımlarına bağlı alçı atık pazarını dönüştürmek ve imalat sürecinde geri dönüştürülmüş alçının en az % 30 oranında yeniden kullanılmasını sağlamak.

  • Alçı kaynaklı atıkların geri dönüşümü konusunda döngülerin kapatılmasına ve mevcut durumdan yani %0 ile ortalama % 7'nin altına düşen geri dönüşüm oranlarını, İspanya, Yunanistan veya Polonya’da %19'a kadar çıkmasını sağlamak.


Nasıl?


Alçı malzemeleri için kapalı döngü geri dönüşümü projeye göre ancak aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilebilir:


*Demontaj uygulamaları binaları toptan yıkmak yerine sistematik olarak (standart olarak) uygulanır.

*Atıkların ayrıştırılması tercihen karışık atıklardan ve çevresel kirlilikten kaçınarak kaynaktan yapılır.

*Geri dönüştürülmüş alçı malzemelerinin, üretim sürecinde yeniden değerlendirilmesi için katı düzenlemeler uygulanacaktır.


Atık Kapsam Yönergesi’nin (Waste Framework Directive) kriterlerine göre atıkları, kapalı döngü içinde yeniden kullanılabilen bir kaynak haline getirmek istemektedir. Bu nedenle, GtoG yenilikçi konsepti, alçı atıklarını daha yüksek geri dönüşüm oranlarına ulaştırmak için tedarik zincirinin entegrasyonunu içerir. (Resim Kaynak: http://gypsumtogypsum.org/gtog/factsandfigures/)


Alçı Atık Malzeme Geri Dönüşüm Döngüsü

Proje değer zinciri süresince kilit paydaşlar içeriyor. Bunlar: Yapı yıkım şirketleri, Geri dönüşüm şirketleri ve Üretim şirketleri.


İlk nihai amaç, sanayi için standartlaştırılmış prosedürler hazırlamaktır. Bu prosedürler, eski binalar yıkılmadan önce, bir denetim uygulamasıyla başlatılmıştır. Denetim, binanın yapısını, farklı atık biçimlerinin tanımlanmasını, taşıma maliyetlerini ve risklerini (tehlikeli atık ihtimali) kapsar.


Sonraki adım, yıkım sırasında yıkım şirketlerine en iyi uygulamaları sunarak yeni yapı söküm teknikleri geliştirmektir. Projede, bir yıkım projesinde karşılaşılan en yaygın uygulamalar, geri dönüşüm şirketlerinin atık kabul kriterleri ve en iyi çalışmalar, her alçı malzemesi türü için teknikler açıklanmaktadır. Bir sonraki aşama, standardize edilecek, Atık Kabul Kriterleri (Waste Acceptance Criteria - WAC) ile ilgili olarak, alçı atık geri kazanımının seviyesini arttırmak ve sonuç olarak, alçı atıklarının kötü yönetiminden dolayı çevreye olası riskleri azaltmaktır.


Sonuçlar


Projenin ikinci aşaması yeni standartları ve prosedürleri uygulamak ve onları eski prosedürlerle karşılaştırmaktır. Sonuçlar, uygun yıkım pratiklerinin uygulanmasının, değer zincirindeki her oyuncu için tasarruf sağlayabileceğini ve geri dönüşüm için uygun alçı bazlı atıkların varlığını en üst düzeye çıkaracağını gösterdi.


GtoG İnteraktif Diagramı

Son olarak, tanımlanmış yapı yıkım tekniklerini, geri dönüşüm süreçlerini ve geri dönüşümlü alçı üretim sürecinin tekrar kullanılmasını sağlamak amacıyla Belçika, Fransa, İngiltere ve Almanya'da olmak üzere beş pilot projede yürütüldü. Bu projelerle, beş programın ikisinde geri dönüşümlü malzemelerden yeni üretilen alçının maliyeti, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, birincil kaynaklardan gelen alçı ile paralellik gösterdiği gibi, % 30 geri dönüşüm oranlarının karşılandığı gösterildi. Buna ek olarak, alçı üretiminin geleceğini öngörmek için potansiyel sorunlar gündeme getirilmiş ve bir maliyet geçiş değerlendirmesi yapılmıştır.


Proje, Ocak 2013'te başlamış olup, Ocak 2016 yılına kadar sürmüş. Projenin araştırmaları finanse etmek için toplam bütçesi 3,4 milyon Euro’dur. Bu bütçenin, 1,7 milyon Euro'su Avrupa Komisyonu'nun Hayat+ (European Commission Life+) programı tarafından desteklenen projede, Eurogypsum (The European Association of Plaster and Plasterboard Manufacturers/ Avrupa Birliği Sıva ve Alçıpan Üreticileri) tarafından koordine edilmiştir.


Kaynak:

* Achieving Growth Within (Ekonomi Kalkınma Raporu) - Sf. 128 (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/achieving-growth-within)

Öne Çıkanlar
Güncel Yayınlananlar
Başlıktan Arama
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page