top of page

AB 2025 yılına  kadar 320 Milyar Euro Döngüsel Ekonomi Yatırım Planı 

01/2017

  Döngüsel ekonomiye doğru yönelmek, ekonomik büyüme, istihdam, kaynak bağımlılığı, sağlık ve çevre alanları için birçok fayda sağlayabilir. AB'de, bu iyileştirici ve yenilenebilir model, uzun vadeli bir strateji uygulamayı taahhüt eden politikacılardan destek aldı. Yatırımcılar ve şirketler açısından ise, daha çok döngüsel ekonomi uygulamaları doğrultusunda ilerleme, birbiri ile çalışan sektörlerin iş fırsatlarını gittikçe somut hale getireceğinden, döngüsel ekonomi daha fazla öneme sahip olacaktır.

Achieving Growth AB Döngüsel Ekonomi Planı

  Kriz sonrası toparlanma ve sanayi yatırımının durgun olduğu bir dönemde, döngüsel bir ekonomiye geçiş, Avrupa için yenilik ve endüstriyel yenilenme kaynağıdır. Zaman, doğru zaman ve AB, böyle bir geçişin tüm avantajlarından istifade etmek için benzersiz bir konumdadır. Ancak, ekonominin çarkları dinamizm belirtileri gösteriyor olsa da, döngüsel ekonomi fırsatlarına yatırım seviyeleri genelde çok düşük.

  Achieving Growth Within (Ekonomi Kalkınma Raporu), SYSTEMIQ ,Ellen MacArthur Vakfı  tarafından ve SUN sponsorluğunda hazırlanan yeni bir rapor, on maddede ilgi uyandıracak döngüsel ekonomi inovasyon ve yatırım öncelikleri ile politika reformlarını ve bunları kolaylaştırmak için gerekli ticari faaliyetleri tespit etti. 

  AB kapsamında ekonomik iyileştirme, durgunluğu azaltma ve aynı zamanda çevre ile uyumlu politikalardan birisi hiç şüphesiz döngüsel ekonomiye geçiş. Ancak bu kapsamlı konu, yine kapsamlı bir raporla (Achieving Growth Within) anlatılmaya çalışılmış. AB başlıklı  bu haberde, AB gözünden haberi inceleyebilirsiniz. 

  Rapor, Dünya Ekonomi Forumu'nun Davos'taki Yıllık Toplantısı'nda yayınlandı ve raporda tüketim harcamalarının yüzde 60'ını ve kaynak kullanımının yüzde 80'ini temsil eden mobilite, gıda ve yapı sektörü değer zincirleri üzerinde duruluyor.

Not: Raporun tam kopyasına linklerden ulaşabilirsiniz.

bottom of page