top of page

Sürdürülebilir Malzeme Standartları

  Bir malzemeyi seçmeden önce aslında üzerinde ne kadar düşünmemiz gerektiğini kanıtlayan birçok uluslararası standartlar oluşturulmuştur. Aynı zamanda, bu işi bizim için kolaylaştıran standartlar, satın almak istediğimiz malzemeyi güvenle kullanmamızı temin ederler.

 

  Bu standart ve sertifikasyon sistemlerinin hepsinde ortak amacın, müşteriye açık ve güvenilir bilgi sunmak, bununla birlikte müşterileri daha duyarlı ve bilinçli malzemeler satın almaya teşvik etmek demek yanlış olmaz.

 

  Sürdürülebilirlik anlamında önemli olabilecek standart ve sertifikasyon çeşitleri aşağıdaki kutucuklara tıkladığınızdakısa kısa açıklamarını, ilgili tanıtım videolarını ve dilerseniz detaylarını belirtilen web sayfalarında bulacaksınız:

 

 

Not: İlerleyen zamanda ön plana çıkan standartlar ve sizden gelebilecek öneriler ile bu bölümü daha zenginleştireceğiz.

Anchor 7

EPD - Çevresel Ürün Beyanları

Nedir?:

  İnglizce tanımı Environmental Production Declaration (EPD) olan bu uluslararası sertifikalandırma sistemi, genel olarak bir malzemenin, Yaşam Döngüsü Analizi (LCA (life cycle assessment)) kapsamında, çevreye vermiş olduğu etkinin, bağımsız bir şekilde denetlenen ve tescillendirilen şeffaf ve karşılaştırılabilir raporlama hizmetini sunmaktadır. Bu çalışmalar, uluslararası ölçekte ISO 14025 ve Avrupa inşaat malzemeleri için EN 15804 standardları ile uyumlu olarak gerçekleştirilir. Şu anda EPD, 26 ülkede operasyonlarına devam etmektedir. Ve  EPD'li ürünler uluslararası EPD sitesinden kontrol edilebilir.

Amaç:

  Buna göre, bir malzemenin EPD kapsamında olması çevreci olduğu anlamına gelmez. Fakat, bu malzemenin üretim aşamasından son kullanımına kadar her türlü çevresel bilgileri içerdiğinden, müşteri dostu ve açık bir bilgilendirme sunan belge niteliği taşır. Bu kapsamda, malzeme hakkında hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu gibi birçok parametre ile ekolojik ayak izini ve emisyon üretimini takip eder. Bir diğer değişle, örneğin, satın aldığımız yiyeceğin arka yüzündeki içindekiler kısmına baktığımız gibi, EPD'li malzemelerin içeriğini görmemize yardımcı olur. 

 

 Bu nedenle, EPD'li malzemeler müşteriye kendisi hakkında detaylı bilgiler sunar. Bu bilgilere dayanarak çok daha hızlı bir şekilde malzemenin sürdürülebilir standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilebilir ve buna göre talep edilebilir.

 

Belgendirilebilecek ilgili Malzemeler: İnşaat-yapı malzemeleri, makina ekipman, mobilya, enerji ve daha fazlası

 

Başlıca Faydaları: 

LEED v4 sertifika sisteminde malzeme kategorisinde geçmektedir ve bu malzeme kullanımını desteklenir.

* BREEAM 2011 sistemi aynı şekilde EPD standartlarını tanımaktadır ve herhangi bir EPD programından alınmış bağımsız onaylı EPD malzemeleri BREEAM için önemlidir.

* Üretici firma için güvenirlik göstergesi ve daha kolay ürün tanıtımı

 

Detaylı Bilgi:

* Uluslararası EPD hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. (İngilizce)

* Türkiye EPD hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız

* BREEAMEPD hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. (İngilizce)

Anchor 8

Cradle to Cradle Product Program - Beşikten Beşiğe Sertifikasyonu

Nedir?:

 Cradle to Cradle Certified™ ürün standardı, malzeme tasarlayıcı ve üreticilerle süregelen ilerleme aşamasında, ele alınan malzemeyi 5 farklı kategoride değerlendirir. Bunlar:

* material health ( Sağlıklı malzeme)

* material reutilization ( Malzeme geri dönüşümü)

* renewable energy and carbon management ( Yenilenebilir enerji ve karbon yönetimi)

* water stewardship (Su yönetimi)

* social fairness (Sosyal sorumluluk)

Malzeme herbir kategoride ayrı ayrı değerlendirilerek 

Basic (Temel), Bronze (Bronz), Silver (Gümüş), Gold (Altın), veya Platinum (Platin) derecesi alır. Malzemenin toplamda alacağı başarı ise, ayrı ayrı değerlendirmelerden aldığı en düşük başarı ile temsil edilir.

Malzeme değerlendirmesi Cradle to Cradle Product Innovation Institute tarafından eğitim verilmiş tarafsız yetkin organizasyonlar ile yapılmaktadır. Değerlendirme özet raporları enstitü tarafından şartlara uygunluğu incelenir ve  bu şarları sağlayan malzemeler Cradle to Cradle Certified™ lisans kullanım hakkı kazanır. Ayrıca, her iki yılda bir üretici firma sertifikalı malzemesini daha iyi yönde geliştirdiğini kanıtlayabildiği takdirde yeniden sertifika kazanabilir.

 

Amaç:

Genel olarak amacın, malzemenin sürdürülebilirlik haritasını ortaya çıkarmak olduğu belirtilebilir. Buna göre, malzemenin kullanım süresi bittikten sonra nasıl kullanılması gerektiği sorusuna yanıt önem taşır. Bu nedenle, kullanımı biten bir malzemenin atığı, yeni bir malzemenin başlangıcı/hammadesi olması amacını taşır.

 

 Aynı zamanda, bir malzeme tam olarak "'iyi" diye nitelendirilemese de, içinde bulunduğu "kötü" kavramlarını örneğin; sağlığa ve çevreye zararlı bileşenleri, atık malzemesi üretimi, çok yüksek su kullanımı gibi faktörlerin azaltılmasını ve sürekli iyileştirmeye gidilmesini üretici firmalarından bekler ve teşvik eder.

Detaylı Bilgi:

* C2C hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız (İngilizce)

*  https://en.wikipedia.org/wiki/Cradle-to-cradle_design (İngilizce)

*  http://www.c2ccertified.org/impact-study (İngilizce)

Belgendirilebilecek ilgili Malzemeler: İnşaat-yapı malzemeleri, temizlik ürünleri, mobilya, yalıtım, yer kaplama ve daha fazlası

 

Başlıca Faydaları:

LEED v4 sertifika sisteminde malzeme kategorisinde geçmektedir ve bu malzeme kullanımını desteklenir. Aynı şekilde, BREEAM değerlendirme sistemi ve anlayışı ile uyumluluk göstermektedir.

* Üretici firma için güvenirlik ve saygınlık göstergesi ve daha kolay ürün tanıtımı sağlar

* Üretilen malzemenin kullanım süresi geçtiğinde, başka bir amaçla veya aynı amaç için malzemenin yeniden kullanılmasına katkıda bulunmak

* C2C sertifikasyonu ile elde edilen malzeme ekolojik, ekonomik ve sosyal kalkınmaya yardımcı olur.

 

 

Anchor 9

ENERGYSTAR

Belgendirilebilecek ilgili Malzemeler: Her türlü beyaz ve elektronik eşya, su ısıtma sistemleri, aydınlatma, güneş enerji sistemleri ve daha fazlası

 

Başlıca Faydaları:

* Malzemenin veya ürünün enerji verimli ve ekonomik olduğunu gösterir, böylece, müşteri yüksek fatura ve maliyetleri düşürür.

* Bağımsız testler sonucunda müşteri güvenini arttırır.

* Ürün uygulama, kalite ve güvenlik değerlerini artırır.

* Zamandan kazanç ve para tasarrufu sağlar.

* LEED v4 sertifika sistemi tarafından tanınan ve desteklenen bir standarttır.

 

Detaylı Bilgi:

 * ENERGY STAR hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. (İngilizce)

 * TÜV-SÜD hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Amaç:

Bu programın amacı, enerji verimli malzemeler ve uygulamalar aracılığı ile müşteri ekonomisine yardımcı olmak, para tasarufu yapmak, çevreyi korumak, aynı zamanda iklim değişikliği ile sera gazı etkisini azaltıp, yok etmektir.

Nedir?:

Dünya üzerinde enerji verimliliği konusunda en başta gelen gönüllü bir programdır. Çevre Koruma Kurumu (Environmental Protection Agency (EPA)) ve America Enerji Bakanlığı (U.S. Department of Energy) ile birlikte   1992 yılında kurulmuştur. 

 

ENERGY STAR markası tüm Amerika'da geçerli olup, kullanılan ürünün enerji verimli olduğunu temin eder.  Bir ürünün ENERGY STAR markası alabilmesi için, program prosedürünü tam anlamıyla sağlaması gerekmektedir. Bu işlemin yapılmasında Türkiye'de TÜV SÜD (Teknik Denetim Kurumu) yardımcı olmaktadır.

Anchor 10

HPDs (Health Product Declerations) - Sağlıklı Ürün Beyanları

Nedir?:

Bu deklerasyon, kar amacı gütmeyen, müşteri odaklı bir organizasyon olup, yapı sektörü performansının sürekli geliştirmeyi kendilerine görev edinmişlerdir. Bunu gerçekleştirebilmek için şeffaf, açık ve yenilikçi malzeme üretim zinciri oluşturmak istemektedirler. HPD ekibi malzeme içerik ve potensiyel oluşabilecek sağlıksız koşulları doğru raporlama yapabilmek için açık bir standart formatında oluşturur ve destekler.

 

Fakat yaşam döngü analizi veya ürün imal edilirken kullanılan yan malzemelerden kaynaklı potensiyel sağlık değerlerini, son üründe gözükmediği konuları ele almaz. Örneğin, üretim sonrası oluşan artık yan malzeme bu deklarosyonun temel ilgi alanı değildir.

Amaç:

Bu deklarasyonda temel amaç, malzemenin içeriğini ve bu içerikte insan sağlığına direk etki edebilecek zararlı bileşenleri açık bir şekilde tanımlamaktır.

Belgendirilebilecek ilgili Malzemeler: Her türlü yapı/bina imalat ürünleri

 

Başlıca Faydaları: 

* Yaşam döngü analizi olmadan dahi LEED v4 sertifika sistemi tarafından tanınan ve desteklenen bir standarttır.

* Üretici firma bakımından yeşil bina alanında reklam vermesine ve pazarlanmasında yardımcı olur.

* Müşteri aldığı malzemenin ne tür zararlı içerikler, kimyasallar katıldığı bilgisine kolaylıkla ulaşır.

 

Detaylı Bilgi:

* HPD hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. (İngilizce)

HPD hakkında Erke Tasarım'ın Türkçe yayımladığı bilgi için tıklayınız.

FSC (Forest Stewardship Council) - Orman Yönetim Konseyi

Anchor 11

Nedir?:

Uluslararası kar amacı gütmeyen birçok ortak organizasyonun 1993 yılında dünya ormanlarını sorumlu bir şekilde yönetmenin sağlanması adına biraraya gelen ve destekleyen kuruluştur. Bu anlamda, en önemli aracı, geliştirdiği standart anlayışı, sertifikasyonu ve markalı orman ürünleri olarak tescillendirmesidir.

Belgendirilebilecek ilgili Malzemeler: Her türlü orman, ahşap yapı, mobilya elemanları ve daha fazlası

 

Başlıca Faydaları: 

* LEED v4 sertifika sistemi tarafından tanınan ve desteklenen bir standarttır.

* FSC belgesi sayesinde FSC markasını ve etiketlerini kullanma hakkına sahip olmak ve bu şekilde ürünlerin yasal ve iyi idare edilmiş kaynaklardan geldiğini gösterebilmek.
* Mevcut orman ürünlerinin yasal olduğunun göstergesi.
* Uluslararası tanınma ve prestij göstergesi.
* Gelecek nesillere ormanların sağlıklı bir şekilde devredilmesidir

Kaynakhttp://fsc.nedir.com/#ixzz3eq1HJIKf

 

Detaylı Bilgi:

* FSC hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. (İngilizce)

* FSC hakkında Türkçe daha fazla bilgi için  tıklayınız.

Amaç:

Dünya üzerindeki ormanların çevreye uygun, sosyal yarar getiren ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktır.

BIFMA (Business Institutional Furniture Manufacturers Association) - İşletme Enstitüsü Mobilya Üreticiler Birliği

Anchor 12

Nedir?:

BIFMA, kar amacı gütmeyen, endüstriyel ve ticari mobilya üreticileri tarafından 1973 yılında ticari birlikteliklerin sonucu kurulmuş ve mobilya üreticiliği ve standartlarında sektörünün sesi olmuştur.

BIFMA sponsorluğunda, güvenlik ve performans standartlarının gelişmesi, endüstriyel istatistiklerin oluşturulması ve öngürülmesi, malzeme değer ve yenilik üzerine düzenleyici şartların sağlanması ve üye kuruluşlar ile görüşme, fikir alış-verişi gibi hizmetleri vermektedir.

Amaç:

BIFMA, sektörde sağlıklı, konforlu, sürdürülebilir ve üretken bir çalışma ortamını mühendislik ve malzeme standartlarına uygun bir şekilde sağlamayı amaç edinmiştir. Bu standartlar, güven, ergonomi ve sürdürülebilirlik anlamında, sanatkarlar tarafından yüzyıllar içinde gelişmiş ve gelişen teknik bilgiler ile uyumluluk göstererek mümkün olan en iyi bilgileri kapsamaktadır.

Belgendirilebilecek ilgili Malzemeler: Her türlü kanepe, dolap, sandalye gibi mobilya çeşitleri

 

Başlıca Faydaları: 

* LEED v4 sertifika sistemi tarafından tanınan ve desteklenen bir standarttır.

* Mobilya çeşitlerinin neden olduğu sosyal ve çevresel etkileri en açık ve şeffaf bir değerlendirmeden geçirilir.

* Bir üretici firmanın enerji kullanımı, toplum yararına faaliyetleri, malzeme seçimi, insan ve çevre sağlına etkileri gibi sürdürülebilirlik konuları çok boyutlu olarak incelemeye alınır.

* Ürünler müşteriye teslim edilmeden önce birçok teste tabii tutulur ve dayanıklılıkları test edilir. Bu nedenle, ürünün üstün kalite özelliklerine sahip olması beklenir.

 

Detaylı Bilgi:

 * BIFMA hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. (İngilizce)

CRI (Carpet and Rug Institute - Halı ve Kilim Enstitüsü)  - Green Label Plus

Anchor 13

Nedir?:

1992 yılında, CRI tarafından halıları, halı öncesi kullanılan döşeme üstüne serilen tabakaları (cushion)  ve binalarda kullanılan yapıştırıcıları test etmek, Uçucu Organik Bileşiklerin (Volatile Organic Compounds-VOCs) çok düşük  emisyonlu ürünleri ayırt etmeye yardımcı olmak amacı ile Green Label (Yeşil Etiket) programı başlattıldı. Aynı zamanda, Green Label Plus programları da bu program ile beraber halı, minder ve yapıştırıcılar üzerine incelemelere başlamış oldu. Green Label Plus, kar amacı gütmeyen, sektör ile beraber çalışarak standartların geliştirildiği, bağımsız sertifikalı laboratuarlar aracıyla malzemelerin test edildiği,  gönüllü başvurulan bir programdır.

Green Label Plus

Bu geliştirilen programlar, müşteriler için piyasada bulunan en düşük emisyonlu ürünleri sunarak, yaşam alanlarında yüksek seviyede İç Hava Kalitesi (IAQ- Indoor Air Quality) ortamlarının oluşturulmasını temin etmektedir. Bilimsel temellere dayanan standart uygulamaları ile Green Label Plus programı, daha iyi bina içi ortamlarında yaşamak, çalışmak, öğrenmek ve/veya tedavi olmak için, halı sektörünün kararlılığını simgelemektedir.

Amaç:

Bugün, İç Hava Kalite konusu, hayatımızın yaklaşık %90’lık kısmını yapılar içinde geçirdiğimizi düşünürsek, yaşam alanları için daha önemli bir konu olmaya başladı. Yapı iç ortamlarını mümkün olduğunca sağlıklı ve çevre dostu kılabilmek için piyasada, büyüyen bir talep açığı ortaya çıkmıştır. CRI, bu talebi binalarda herzaman bulunan malzemelerden; halıları, çeşitli yapıştırıcıları ve halı öncesi serilen tabakaları ele alarak, test edip, zararlı emisyonları minimuma indirmeyi amaçlamıştır.

Belgendirilebilecek ilgili Malzemeler: Halı, halı altına serilen yüzey kaplama (cushion), bina içinde kullanılan yapıştırıcı malzemeler

 

Başlıca Faydaları: 

 

* Müşterilere piyasada bulunan en düşük emisyonlu halı, yapıştırıcı ve döşeme üstüne serilen halı öncesi tabaka malzemelerini garanti eder.

* Halı, yapıştırıcı ve döşeme üstüne serilen halı öncesi tabaka malzemelerinde düşük kimyasal salınımlarında en sıkı kriterlerin yerine getirildiğini güvence altına almak isteyen mimarlar, mühendisler, bina işletme müdürleri için tasarlanmıştır.

* İç Hava Kalite standartlarını yükselttiği için LEED ve BREEAM yeşil bina sertifikası takibi yapılan binalarda, bu bölüm ile ilgili gerekli puanların alınmasında katkıda bulunur.

 

Green Label Plus

Detaylı Bilgi:

 * Green Plus Programı Resmi internet sayfası için tıklayınız. (İngilizce)

 * Green Plus Programı Hakkında Detaylı Kitapcık için tıklayınız. (İngilizce)

 * ​Green Plus Programı Avantajları Detayları için tıklayınız. (İngilizce)

 * ​Green Plus Cushion Hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. (İngilizce)

 * ​​Sürdürülebilir Malzemeler hakkında Youtube videosunu izlemek için tıklayınız. (İngilizce)

GreenGuard Sertifikasyonu ( UL Environment)

Anchor 14

Nedir?:

GreenGuard Sertifikası, Underwriters Laboratuarları (UL) topluluğunun bir parçasıdır. ( UL – Global Bağımsız bir bilim şirketi olup, bir asırdan daha fazla bir zamandır sürdürülebilir yeni atılımlar, yenilikçi güvenlik çözümleri üzerine çalışmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.) GreenGuard uluslararası alanda tanınan ve bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler ile malzemeleri test eder.

 

GreenGuard, genel olarak belirtmek gerekirse, bina içinde kullanılan malzemelerin ve ürünlerin düşük kimyasal emisyona sahip olmasını, VOC (volatile organic compound) diye bilinen uçucu organik bileşenlerin minimuma indirgenmesini , iç ortam hava kalitesini arttırmaya dönük malzeme ve ürünleri kontrol edilmesini sağlar ve onaylar. Tüm sertifikalandırılmış ürünler, düzenlenmiş olan kimyasallık kriterlerine göre sıkı emisyon kurallarını içeren standartları karşılamak zorundadır.

Amaç:

Bina içinde özellikle hastane ve okul gibi çok kalabalık ortamların, sağlık açısından daha güvenli ve kaliteli iç hava ortamlarının oluşturulmasını amaç edinmiştir.  

 

GreenGuard 2011 yılında kurulmuş olup, zaman içinde, misyonunu küresel sürdürülebilirlik, çevre sağlığı ve güvenliği konularını teşvik ederek ilerleme niyetindedir.

Belgendirilebilecek ilgili Malzemeler: İç mekanlarda kullanılan her türlü alçı, sıva malzemeleri, mobilya ürünleri, döşeme kaplama, çatı sistemleri, banyo ürünleri, kapılar, havalandırma sistemleri, yalıtım ve daha fazlasını incelemek için bakınız.

 

Başlıca Faydaları: 

 

* İç mekan hava kalitesinin  sağlıklı ve güvenilir olduğunu kullanılan malzemeler açısından temin eder.

10000’den fazla kimyasallar için test edilmiş malzemelerin düşük emisyona sahip olduğunu ve insan sağlığı için kabul edilebilir seviyede olduğunu onaylar.

GreenGuard Sertifikasyonu tüm dünyada bilinen sürdürülebilir bina programları ve bina kodları tarafından kabul edilir. (Örneğin LEED ve BREEAM)

 

Detaylı Bilgi:

 * GreenGuard Sertifikasyonu hakkında detaylı bilgiler için http://greenguard.org/en/index.aspx , https://en.wikipedia.org/wiki/Greenguard_Environmental_Institute (İngilizce)

 * GreenGuard hakkında BREEAM ilgili sayfası için tıklayınız. (İngilizce)

 USGBC sayfasında GreenGuard malzemelerin LEED sertifikasyonunda kullanılabilecek ilgili alanlar için tıklayınız. (İngilizce)

 

Anchor 15

Green Seal Sertifikasyonu

Nedir?:

Yaşam döngüsüne (Life Cycle) dayalı sürdürülebilirlik standartlarını, ürünler, servisler ve şirketler için geliştiren kar amacı gütmeyen, üçüncü taraf belgelendirme sistemidir. Green Seal aktif olarak pazarda sürdürülebilirlik değerlerini belirler ve teşvik eder.

 

Aynı zamanda, 1989 yılından bu zamana kadar organizasyonlara daha çevreci olması için gerçek ve etkili bir şekilde yardımcı olur. Bu amaçla, beş farklı başlıkta teknik destek sunar. Bunlar:

 

Green Cities/Green Businesses (Yeşil Şehirler/ Yeşil Ekonomi)

Green Purchasing (Yeşil Satınalma)

Green Hospitality ( Yeşil servis hizmetleri)

• Green Buildings Operation & Maintenance (Yeşil Binalar İşletme ve Bakım)

Green Mail (Çevreci Posta Servisi)

 

Green Seal ürünleri ANSI (American National Standards Institute - ABD Endüstriyel Standartları), ISO ve Global Ecolabelling Network (Küresel Çevre Etiketleme Ağı) tarafından tanınmaktadır. Bu sertifikasyon sistemi daha çok ABD’de geçerli olsa da, uluslararası uygulama alanı vardır. Örneğin, yerel çevre etiketleme programları ile karşılıklı kabul anlaşmaları yaparak uluslararası kullanılabilir.

Amaç:

Green Seal misyonu daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için tüketicileri, alıcıları ve şirketleri desteklemek üzere bilim tabanlı, ölçülebilir programlar sunar.

 

Vizyonu kısaca, Yeşil Ekonomi: Mümkün olduğunca sürdürülebilir, yenilenebilir, çevreye minimum etki vermek. Böylece, çevremizi, her türlü yaşam biçimini ve doğal kaynaklarımızı korumak ve sosyal ihtiyaçları ve değerleri onurlandırmaktır.

Belgendirilebilecek ilgili Malzemeler: Kahve filtresinden, otellere kadar geniş bir onaylama alanı mevcuttur. Örneğin, sıhhi kağıt, boya ve kaplamalar, çamaşır ve temizlik ürünleri yanı sıra temizlik hizmetleri, otel ve restoranları sertifikalandırılabilir. Sertifikalı ürünlerin ve hizmetlerin tam bir listesini inceleyebilirsiniz

 

Başlıca Faydaları: 

 

* Çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışa sahip olunduğunu ve benimsendiğini göstermek bakımından uluslararası tanınma ve saygınlık simgesini beraberinde getirir.

 

* LEED sertifika sistemi tarafından tanınan ve desteklenen bir standarttır.

 

Detaylı Bilgi:

 * Green Seal resmi internet sayfası için bakınız

 * Green Seal detaylı bilgi için bakınız.

 * USGBC sayfasında, LEED tarafından çevreci temizlik ürünlerinin seçiminde Green Seal tanınmaktadır, ilgili sayfa için bakınız.

bottom of page