top of page

Bill Gates, temiz enerji teknoloji üzerine 1 Milyar $ yatırıma hazırlanıyor

08/2015

  Serveti 79 milyar $’ı bulan Dünya’nın en zengini Bill Gates (1), Dünya’nın enerjiyi temin ederken beraberinde getirdiği sorunların (küresel ısınma, iklim değişikliği, sosyal adaletsizlik gibi) farkında olmalı ki, temiz enerji teknolojilerine yatırımı ciddi boyutta düşünüyor ve bu nedenle gelecek 5 yıl içinde 1 milyar $’lık yatırım yapmayı planlıyor.

 

  Bill Gates'in daha önce “TED talk"’da(2) belirttiği gibi, ekonomiyi kalkındıran tüm sektörlerin CO2 salınımı yapmadan, sistemlerini düzenlemek ve desteklemek durumundayız.


 İklimsel değişim olayları, en fazla fakir ülkelerde yaşayan insanları en kötü biçimde etkilemektedir. Yüksek sıcaklıklar, tahmin edilemeyen hava olayları yoksul çiftçilerin tarlalarını, geçim kaynaklarını tamamen silebilecek riskleri arttırmaktadır.

Bill Gates, temiz enerji teknoloji üzerine 1 Milyar $ yatırıma hazırlanıyor

  Dahası, gıda üretiminin azalması, açlık ve yetersiz beslenmeyi arttıracağı gibi hastalıkları, yoksulluğu ve sosyal dengesizliği (her ne kadar teknolojinin en muazzam seviyelerine ulaşmış olmamıza rağmen) genişletmekte ve derinleştirmesine neden olabilir.

 

  Ayrıca, iklim değişikliğine karşı hafifletici çözümler bulmak, makul fiyatlı temiz enerji üretimi, yoksullukla mücadelede yardımcı olacaktır. Örneğin, geçirdiğimiz son 10 senede fotovoltaik hücreler yaklaşık 10 katı kadar ucuzladı. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarını depolayan piller, çok daha verimli ve daha az pahalı olmaya başladı. ABD’de karbon salınımı 2007 yılına göre %10 seviyelerinde, Almanya’da 1990 yılına kıyasla, %20’den fazla azaltıldı.

  Bill Gates'in düşüncesine göre, günümüz teknoloji ile, 2050 yılı hedeflenen %80 karbon salınımı azaltmak mümkün gözükmüyor. Mevcut rüzgar ve güneşe dayalı enerji sistemleri yedek enerji kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır – yani fosil yakıtlarına – rüzgarsız günler, uzun bulutlu havalar ve gece süresi gibi faktörler nedeniyle yenilenebilir enerjinin sürekliliği yoktur. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji üretimi çok daha fazla alana ihtiyaç duymaktadır. Bir kömür işletmesinden elde edilen aynı oranda enerjiyi ancak 10 kattan fazla bir alana kurulan rüzgar enerji tarlası karşılayabilmektedir.

 

  Ancak, bu olumsuz tablo düzeltilebilir. Eğer, inovasyon için doğru ortamı yaratırsak, ilerleme hızını hızlandırmak, geliştirmek ve yeni çözümler üretebiliriz. Bunun sonunda güvenilir, karşılanabilir enerjiyi herkese karbon salınımı olmadan sağlayabiliriz. Ayrıca, yoksulluğu yok etmek, daha verimli gıdalar yetiştirmek ve kirliliği azaltarak, en kötü iklim değişikliği senaryolarını önleyebiliriz.

Bill Gates, temiz enerji teknoloji üzerine 1 Milyar $ yatırıma hazırlanıyor
Bill Gates, temiz enerji teknoloji üzerine 1 Milyar $ yatırıma hazırlanıyor

Bunun için Bill Gates’in belirttiğine göre, başlıca 3 adımı atmak gerekiyor:

 

1 - Yenilik için Teşvikler oluşturun

  Hükümetlerin de desteği ile yenilikçi temiz enerji çözümleri geliştirilmelidir. Şu anda, dünyada yıllık toplamda birkaç milyar $ ile sıfır-karbon teknolojileri üzerine araştırmalara yatırım yapılıyor. Bunun iki hatta üç katına çıkarılması gerekmekte.

 

  Neden hükümetlerin şirketlerden önce bu yatırımlara destek olması gerekir? Çünkü, bu bir kamu yararına yapılan bir çalışmadır ve araştırma sonuçları en çok toplumun geneline fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda, özel yatırımcıların ilgisi de, doğru orantılı artacaktır.

 

  Bill Gates yatırımını yeni piller ve diğer enerji depolama metodları ve güneş enerji teknolojisi üzerine çalışan firmalara yapıyor. Nükleer konusunda ise, daha güvenli ve nükleer atık sorunlarının çözülmesine dönük çalışmalar, yine yatırımlarının bir bölümünü oluşturuyor. Ayrıca, hükümetlerin bu yatırımları daha çabuk gerçekleştirmesi, daha hızlı bir temiz enerji üretim geçişini sağlayıp, daha az küresel sorunlarla mücadele etmemize şans vereceğini vurguluyor.

2- Sıfır karbon piyasanın geliştirilmesi

  Enerji üretim alanında, toplumu ve çevreyi negatif etkileyen faktörler için enerji firmalarına vergi uygulaması düzenlenebilir. Örneğin, sağlık, çevresel zarar, karbon salınım vergisi gibi uygulamalar düzenlenebilir. Eğer yenilenebilir enerji, fosil kaynaklar ile yarışabilir fiyatlandırma düzeyine getirilirse, bu alanda yenilikçi insanların ilgisi zamanla artacaktır.

 

  Günümüzde ise, birçok ülke farklı karbon fiyatlandırma yollarını deneme arayışı içinde. Her nasıl bir yol çizersek çizelim, enerji üretim şirketlerinin sıfır karbon planlamasını ve düzenlemesini garanti altına almaya çalışırken,  yeni enerji çözümleri için teşvik programları, tekliflerini de beraberinde sunmalıyız.

Bill Gates, temiz enerji teknoloji üzerine 1 Milyar $ yatırıma hazırlanıyor

3- Fakir ülkelere karşı dürüst olmak  

  Bu küresel sorunlara en çok neden oluşturan ülkelerin, yine bu sorunların bertaraf edilmesinde en büyük sorumluluğa sahiptir. Küresel iklim değişiklerinin oluşması kaçınılmaz ve en şiddetli etkilerini fakir ülkelerde hissettirecektir. Bu nedenle, daha az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliği etkilerinden minimum etkilenmeleri ve iklim değişikliğine uyum gösterebilmeleri konusunda, birlikte çalışılmalı ve yardım edilmelidir. (3)

bottom of page