top of page

C02 400 ppm seviyelerini geçti

10/2018

Dünya’nın ısınmasının en büyük nedeni Karbondioksit (CO2) kirliliğidir.  (1)

Sanayileşme dönemi öncesi 800 bin yıl kadar, CO2 seviyesi yaklaşık 280 ppm civarında seyretti. Ancak 20. yüzyıldan bugüne devam eden keskin bir artış görüldü ve görülmeye devam etmektedir. (1)

CO2, ormansızlaşma aktiviteleri ve fosil yakıtlarının yakılması gibi insan faaliyetlerinin yanı sıra, solunum ve volkanik püskürmeler gibi doğal süreçler sonucu atmosfere salınan önemli bir ısı tutucu (sera gazı) gazdır. (2)

Havadaki C02 değişimi

Foto Kaynak: https://www.bloomberg.com/graphics/carbon-clock/   adresinden görsel olarak oldukça etkili hazırlanmış sunumu inceleyebilirsiniz. Ayrıca, mevcut karbon salınımlarında değişiklik olmaz ise, CO2 gazı salınımının tahmini artışının nasıl olacağını an ve an takip edebilirsiniz.

CO2, şu anda 400 ppm biraz üzerinde seyretmekte.  Peki, tehlikeli değer neresi450 ppm, ki bu değere ulaşmaya 2040 yılına kadar varabiliriz. Bunun ötesinde, ısınan Dünya ve içindeki canlılar muhtemelen aşırı hava olaylarını, deniz seviyesinin yükselmesini daha yakından görecek, ve bu gelişmeler, ekolojik ve ekonomik etkileri arttıracak. (1)

Aşağıdaki grafikte yine benzer bir şekilde 2000 yılından itibaren havadaki CO2 değerlerindeki değişimi ay ay inceleyebilirsiniz.

ppm (parts-per-million): Her bir milyon kuru hava (su buharı çıkarılmış) molekülündeki CO2 moleküllerinin sayısını ifade etmektedir. Örneğin, havada 400 ppm CO2 oranı, 1 milyon hava molekülü içinde 400 molekül C02 olduğu anlamına gelmektedir.

bottom of page