top of page

CFCC15 Uluslarası Bilimsel Konferansı

08/2015

7-10 Temmuz 2015 Paris, Fransa

İklim Değişikliği Kapsamında Ortak Geleceğimiz Sonuç  Beyannamesi

 

Bu beyanname

 

* CFCC (Our Common Future under Climate Change - İklim Değişikliği kapsamında Ortak Geleceğimiz )Bilimsel Komitesi Başkanı Chris Field,

* Organizasyon ve Yüksek Seviye Komitelerin Başkanları Hervé Le Treut and Jean Jouzel,

* Uluslararası Organizasyonlar: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), Future Earth (Gelecek Dünya) ve ICSU (The International Council for Science- Uluslarası Bilim Konseyi) tarafından Temmuz, 10, 2015 tarihli yayınlanmıştır. (Orjinal (İngilizce)Beyannamesi için tıklayınız.)

 

Beyanname iklim değişikliği konusunda bilimsel dayanağı eylem planına dönüştürmek, mevcut anlayışı geliştirmek  için Çözüm Alanı ve Sorun Alanı olarak başlıklara ayrılmış. Ve bu iki başlık altında madde madde en önem verilen konular ele alınmıştır.

CFCC15 Uluslarası Bilimsel Konferansı

Bu başlıklara ve maddelere geçmeden önce, beyannamede iklim değişikliği hakkında verilen bilgiler kısaca şunlardır;

 

 • 21. yüzyılın belirgin bir sorunu iklim değişikliğidir. Bu sorunun, enerji ve gıda ürünlerini elde etme yöntemimiz, yeryüzünü yönetim biçimimiz ve gerektiğinden fazla tüketmemiz ile yakından ilgisi vardır. Çözüm için, cesur bir sorumluluk almamız gerekmektedir.

 • Ortalama sıcaklık artışı maksimum 2 C olarak belirlenmiştir. Bu seviyeden uzak durmak için CO2 salınımının, 21. yüzyılın sonuna kadar, tamemen  bitirilmesi ve hatta mevcut CO2 miktarının absorbe edilmesi gerekmektedir.

 • 2015 yılı akıllı ve bilinçli politikalar üretmek ve ilerleme kaydetmek için kritik bir yıldır. Ekonomik olarak uygulanabilir, anlaşılır çözümlerin mevcut ortalama sıcaklık artışının 2 C veya daha altında tutacak şekilde düzenlenmesi planlanmalıdır.

 • Her ulusa bu anlamda bir görev düşmektedir.  2015 yılında alınacak cesur eylem planları, ortak bir sürdürülebilir gelecek, güçlü ekonomiler, adil ve canlı toplumlar için belirleyici olacaktır.

 • Bu konuda, bilim,  COP21 (Conference of Parties - Taraflar Konferansı)  ve ilerleyen konferanslarda akıllı kararlar alınmasının temelini oluşturmaktadır. Bu küresel sorunu çözmek, hükümetlerin, özel sektörün, sivil toplumun ve ek olarak bilim dünyasının hırs, özveri ve liderlik yeteneklerine bağlıdır.

Çözüm Alanı

 

 1. Sıcaklık artışını 2 C ve altında tutabilmek için, 2050 yılına kadar sera gazı salınımını %40-70 seviyesinde azaltılması

 2. Kısa ve uzun dönemli olarak iklim değişikliği etkisini hafifletici önlemlerin alınması

 3. Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma entegre strateji üzerine yatırımlar yapılması

 4. AR-GE çalışmalarına, teknoloji bilgi paylaşımlarının ve yatırımlarının yapılmasına, fosil kaynakları ve karbon salınımını arttırıcı gelişmelere teşviklerin indirgenmesine çalışılması

 5. Temiz enerjiye geçiş miktarlarının sektörün geneline göre küçük bir kısma sahip olsa da, etkili bir uygulama ile bu ek maliyetleri, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye önemli katkı sağlatabilmek

 6. Isı-tutan gazların emisyonlarını, diğer sektörlere göre bazılarında azaltmak daha kolaydır. Ormanları yok etmeyi azaltmak, enerji verimliliğini elektrik üretiminde, binalarda ve arabalarda indirgemek, yelpazenin yapılabilecekler arasında, basit ucunda bulunmaktadır. Teknoloji desteği ile talep yönetimi, enerji verimliliği, güneş, rüzgar, biyoenerji ve nükleer enerjisi konusunda devrim niteliğinde adımlar atılabilir

 

Sorun Alanı

 

 1. İklim sistemlerinin değişmesi ve ısınmanın artışı tartışmasız bir gerçektir. İnsan faaliyetleri bugüne kadar bu ısınmanın sorumlusu durumundadır.

 2. Meydana gelmiş olan iklim değişikliği olayları geniş ve dolaylı olarak Dünya'yı etkilemektedir ve aşırı hava olaylarına neden olmaktadır.

 3. Dünya’da, insanlar ve yerler farklı yerlerde farklı risklere, savunmasız bir şekilde maruz kalmaktadır. Özellikle, yoksul kimseler için, altyapının gelişmediği yerlerde sınırlı imkanları daha da azaltmaktadır.

 4. Isı-tutucu gazların sürekli yüksek emisyonu, şiddetli, yayılan, ve geri döndürülemez zararların riskinin artmasına yol açabilmektedir. Yüksek emisyon miktarları, insanlar, ekonomiler ve ekosistemler için daha büyük riskler teşkil etmektedir.

 

Beyanname ve konferans hakkında daha çok bilgi için kaynak ve diğer sunulan linklerden faydalanabilirsiniz.

bottom of page