top of page

Obama, Yeni Düzen - Temiz Enerji Planı

08/2015

  Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Dünya'nın en güçlü ismi Obama, iklim değişikliği ile mücadelede çağrıda bulunuyor: "This is not an opinion, this is a FACT - Bu bir görüş değil, bu bir GERÇEK" Ve Başkan Obama devam ediyor:

 

  "Süregelen bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, Dünyamız, küresel olarak yeryüzü sıcaklıklar ortalamasının tarih boyunca hiç olmadığı kadar artışına tanık oluyor. Bunu görebiliyoruz ve bunu hissedebiliyoruz. Artan deniz seviyesi, aşırı hava olayları, şiddetli fırtınalar gibi, uzun kuraklık dönemleri, orman yangınları gibi doğa felaketleri daha sıklaştı ve telafi edilmesi daha güçleşti ve daha tehlikeli hal aldı.

  İklim değişikliği artık gelecek nesillerin sorunları değil, bizim sorunumuz. Bu nedenle, Obama yönetimi olarak bu Ağustos ayı başında TEMİZ ENERJİ PLANI son halini yayınlıyor. 

 

  Günümüz zamanına kadar ABD, karbon yayılması nedeniyle herhangi bir yasal yaptırım uygulamadı. Ancak, diğer toksit kimyasallar olan Civa (Hg), Sülfat (S), Arsenik (As) hava ve suya karışmasını sınırlandırdı ve bu hepimizin yararına oldu. Şimdi baktığımızda, mevcut güç santralleri, enerji üretim merkezleri hala sınırsız miktarda KARBON salınımını, soluduğumuz havaya atabiliyorlar. Gelecek nesillerin sağlığı ve güvenliği için bu durumun değiştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, bölge yönetimleri ve enerji sektöründe bulunan şirketler ile beraber çalışarak bu kirliliğin azaltılması için gerekli şartların sağlanmasını temin ederken, elektrik faturalarını düşürmek, güvenli hizmet ve yeni iş alanlarını yaratmak ve böylece Dünya'nın bu yolda ilerlemesi amaçlanmaktadır.

 

Sürdürülebilir çalışmaları ve akıllı sistemleri desteklemek için, bulunduğumuz toplulukların bu konularda bilinçlenmesi için, sürüklenmeli ve çaba sarf edilmelidir. Bizlerin, herkesin, gelecek nesillerimiz için iklim değişikliği ile mücadelede eyleme geçme zamanıdır."

bottom of page