top of page

Paris İklim Konferansı Anlaşması İmzalandı

22 Nisan 2016 New York, ABD

06/2016

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 2015 yılında BM Üyeleri'nin katıldığı Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye adına imzaladı.

Önemli Notlar, Maddeler ve Satır Başları:

Bakan Sarı'nın anlaşmaya dönük açıklamalarından bazıları:

 

"Anlaşmanın başarısı yeterli finansman ve teknoloji transferi ile ilgili taahhütlerin gerçekleştirilmesine bağlı olacaktır."

 

"Türkiye, 2030 itibarıyla sera gazı emisyonlarını mevcut durumdan %21’e kadar azaltacağını beyan etmiştir"

 

* Sürdürülebilir kalkınma konusunda da bunun "çevreyi korumak", "insanların yaşam kalitesini artırmak" ve "ekonomik kalkınmayı sağlamak" hususlarına bağlı olduğunu söyledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Paris Konferansı Konuşmasından

Türkiye 2030 Güneş ve Rüzgar Yenilenebilir Hedefleri:

 

* Ulusal Niyet Katkı Beyanı'nda açıklandığı gibi güneş enerjisine yönelik 2030'da 10 bin megavatlık kurulu güce

 

* Rüzgar enerjisinden elektrik üretimini 2030 yılına kadar 16 bin megavatlık kapasiteye ulaştırmak

 

Referans

bottom of page