top of page

Türkiye Sürdürülebilir Kuruluşlar

01/2017

  Türkiye’de gelişmekte olan sürdürülebilirlik bilincine katkıda bulunan, ekonomik anlamda gelişmesini destekleyen kuruluşların bir listesini bu sayfada derlemeye çalıştık. Kuruluş yılı, amaç, çalışmalar gibi birtakım kısa kısa temel bilgilerini ve  bu değerli kuruluşların internet sayfalarını daha detaylı incelemeniz için aşağıda bulabilirsiniz.

WRI (Dünya Kaynakları Enstitüsü) TÜRKİYE Sürdürülebilir Şehirler

Kuruluş Yılı: 2005 yılında çalışmalara başlamıştır.

Amaç: Şehir içi sürdürülebilir ulaşım, kentsel gelişim ve altyapı konularının incelenmesi ve uygulamaya geçirilmesini destekleyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Çalışmalar: Türkiye’de uygulama alanları: Entegre ulaşım, Kentsel gelişim ve erişilebilirlik, Sağlık ve yol güvenliği, Binalarda enerji verimliliği olmak üzere Antalya, Bolu, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Şanlıurfa şehirlerimizde sürdürülebilir ulaşım ve kentsel gelişim bakımından fark yaratacak, farkındalık oluşturacak ve yatırımların en etkin şekilde kullanılmasına yön verecek projeler düzenlemektedir. (Örneğin; İstanbul – Adalar ulaşım sorunlarına çözümler, Eskişehir – Daha enerji verimli binalar projesine destek gibi.) Aynı zamanda bu çalışmalar sempozyumlar ve raporlar ile yazılı ve sözlü olarak sene içinde kuruluş tarafından yayınlanmaktadır.

İnternet adresi: http://wrisehirler.org/

SKD Türkiye  - İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Kuruluş Yılı: 2004 yılında çalışmalara başlamıştır.

Amaç: Sürdürülebilir Kalkınma’nın temellerinin daha iyi anlaşılması ve İş Dünyası’nda benimsenmesini, uygulamaya konulmasını sağlamak için araştırma, inceleme, yayın, eğitim vb. çalışmalar ile desteklemektir. Bu çalışmaları karar vericiler, şirketler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kuruluşlar ile işbirliğinde bulunarak hazırlamak bir diğer amaçlarıdır.

Çalışmalar: Sürdürülebilirlik çok kapsamlı konular olarak ele alınmıştır. Daha detaylı çalışmalar için çalışma grupları oluşturulmuştur. Bunlar:

 • Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik

 • Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim

 • Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi

 • Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık

Uluslararası takip ettiği programlar Rio20 Süreci, Vizyon 2050 ve Aksiyon 2020 olarak sıralanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma konusunda iş dünyasından gerçekleşen projeleri teşvik etmek ve tanıtmak çalışmaları kapsamındadır.

İnternet adresi: http://www.skdturkiye.org/

ÇEDBİK – Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği

Kuruluş Yılı: 2007 yılında kurulmuştur.

Amaç: Türkiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda ilerlemesine destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Çalışmalar: İnşaat sektöründe ve toplum içinde yeşil binalar veya sürdürülebilir yapılar konusununda farkındalık oluşturmak ve üretim yapılmasına katkıda bulunmak için eğitimler, paneller, konferanslar düzenlemektedir ve yerel yönetimler, üniversiteler, kamu ve özel sektörlere örnek projeler ve çalışma modelleri geliştirmekte ve yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

Dünya’da en çok bilinen yeşil bina değerlendirme sertifikalarından, Amerika tabanlı LEED ve İngiltere tabanlı BREEAM sertifikalarının duyurulması bir yana, yerel ölçekte Türkiye koşullarına daha uygun olması açısından ÇEDBİK-Konut Sertifika Sistemi geliştirmişlerdir. Örneğin; 88 konuttan oluşan Antteras projesi ÇEDBİK-Konut sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Güncel olarak, BUILD UPON (Avrupa bina renovasyon stratejileri işbirliği projesi) başlığı ile tanımlanan proje toplantılarına katılmakta ve çalışma raporları düzenlemektedir.

İnternet adresi: http://www.cedbik.org/

EVF – Enerji Verimliliği Forumu

Kuruluş Yılı: 2009 yılında kurulmuştur.

Amaç:  Hükümet politikaları öncülüğünde, enerji verimlilik bilincinin oluşturulması, yayılması ve desteklenmesidir.

Çalışmalar: Mevcut politikalar doğrultunda, enerji verimliliğinin 2023 yılı planları başında %20’lik iyileşme hedefi yakalanması ve  bu kapsamda hem kamu hem özel hem de sivil toplum kuruluşları iş birliği içerisinde çalışmalarını yapmaktadır. EVF, bu hedefin tanıtılması için yıl içinde panel, oturum ve fuar gibi etkinlikler düzenler.

İnternet adresi: http://evf.gov.tr/

SÜRATAM - Sürdürülebilir Üretim ArGe ve Tasarım Merkezi

Kuruluş Yılı: 2014 yılında özel sektör tarafından kurulan ve sanayi tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek Merkezi'dir.

Amaç: Türkiye'de daha sürdürülebilir üretim için araştırma ve geliştirme yapmak, eğitim vermek, sürdürülebilir tasarım ve yaşam döngüsü (LCA – life cycle assessment) prensiplerine uygun enerji ve kaynak verimli üretim alanları oluşturmaktır.

Çalışmalar: Türkiye koşullarına uygun Yaşam Döngüsü Değerlendirme sisteminin kurulmasına öncülük etmektedir. Yeşil bina değerlendirme sistemlerinde kabul gören malzemelerin tanıtılmasını desteklemek için internet sayfası kurmuştur. (http://www.surdurulebilirmalzemeler.org/) Türkiye sanayi kuruluşlarına göre enerji yoğunluğunun çıkartılması ve buna göre kıyaslamalar yapılması çalışmaları arasındadır. SÜRATAM akademik kurulu, TurCoMDat (Türkiye’de üretimi yapılan yapı malzemelerinin çevresel performansını bilimsel olarak uluslararası standart ve normlara uygun olarak yayınlayan veri tabanı) geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Faaliyet alanları dört başlıkta belirtilmiştir: Üretim ve Tasarım, AR-GE, Sürüdürülebilir Binalar ve Süratam Ventures (Sürdürülebilir projeler destek çalışmaları) Detaylı bilgiler için;

İnternet adresi: https://suratam.org/

SEPEV – Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği

Kuruluş Yılı: 2012 yılında kurulmuştur.

Amaç: Pasif Ev standartlarında tasarım ve uygulamaları tanıtmak, geleneksel Türk mimarisi anlayış ve tekniği ile birleştirmek, Türkiye’de Pasif Ev konusunda yapılan çalışmaları desteklemek ve araştırmaları üstlenmek ve bu bakımdan eğitimler düzenlemektir.

Çalışmalar: Ankara’da kurulmuş olan dernek, mevcut Pasif Ev (EnerPHit) standartlarına uyumlu olarak Ankara- Etimesgut ilçesinde bulunan müstakil bir evin dernek adresi olması amacıyla restore etme çalışmaları devam etmektedir. Yıl içerisinde, Pasif Ev eğitimleri ve sınavları düzenlemektedir.

İnternet adresi: http://sepev.org/

GÜNDER – Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü

Kuruluş Yılı: 1992 yılında kurulmuştur

Amaç: Güneş enerjisinin uygulanmasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması, eğitimlerin özendirilmesi amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

Çalışmalar: Güneş enerjisi sektöründe, yerli üretimin gelişmesi üretim-araştırma- geliştirme faaliyetlerinde bulunmakta, firmaları teşvik etmektedir. Uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve yerel sektör ile iletişim kanalı oluşturmaktadır. Örnek gerçekleştirdikleri ve devam eden bazı projeler:

 • Köyde Yeşil Tasarım Projesi

 • Yüzbin Çatı Projesi

 • Türkiye’nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Yer Alan Aktörlerin Almanya Güneş Sektörü Deneyiminden Yararlanılarak Tekrar Tanımlanması Projesi

 • PV Financing 

Aynı zamanda GÜNDER dergi, eğitimler ve bilgi bankası gibi birçok farklı etkinlikler ile sektörün dinamik kalması bakımından çalışmalarına devam etmektedir.

İnternet adresi: http://gunder.org.tr/

ÇEVKO Vakfı – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

Kuruluş Yılı: 1991 yılında kurulmuştur.

Amaç: Türkiye'de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin desteği ile sürdürülebilir bir geri dönüşüm sisteminin kurulmasına katkıda bulunmaktır.

Çalışmalar: Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmak amacıyla üretici firmalara “Yeşil Nokta”  işareti (ürünü piyasaya süren işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelmektedir) vermekte ve yıl içinde bu işareti kazanan firmalar arasında ödül törenleri düzenlemektedir. “Çevko Dönüşüm” adı altında 2016 yılına kadar yayınladığı dergileri internet sitesinde paylaşmaktadır. Endüstri çalışmaları, Atık Yönetimi ve ÇEVKO İletişim Portalı (ÇİP) başlıklarında geçen çalışmalarına devam etmektedir.

İnternet adresi: http://www.cevko.org.tr/

Enerji Verimliliği Derneği

Kuruluş Yılı: 2013 yılında kurulmuştur.

Amaç: Öncelikli hedef, enerji verimliliği konusunda bir bilinç oluşturmak ve böylece bir farkındalık yaratmaktır. Aynı zamanda, bilimsel ve teknik araştırma-incelemeler yaptırarak objektif bilgi edinmek, edinilen bilgileri kamu kuruluşları ve vatandaşlarla paylaşmak ve enerji verimliliğini arttırmaktır.

Çalışmalar: Enerji verimliliği kapsamında yıl içinde raporlar, programlar ve çeşitli etkinlikler düzenlerler. Enerji verimliliği altı farklı alanda değerlendirilmektedir. Bunlar:

 • Enerji Hanım

 • Enerji Çocuk

 • Enerji Verimli Sanayi

 • Enerji Verimli Ulaşım

 • Enerji Verimli Ürün Etiketi

İnternet adresi: http://www.enver.org.tr/

VERİMDER - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği

Kuruluş Yılı: -

Amaç: Binalarımızda ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu hakkında vatandaşların bilinçlenmesini ve farkındalık oluşturulmasını, böylece zaman içinde herkese ulaşmayı misyon olarak belirlemişlerdir. Enerjiyi ithal eden bir ülke olarak, enerjinin üretiminden, tüketimine kadar ekonomi ve küresel iklim değişikliği konuları ele alınarak potansiyel tehlikelere karşı önlemler alabilmek için, enerjinin etkin ve verimli tüketilmesi, aynı zamanda tasarrufun yapılması amacıyla kurulmuştur.

Çalışmalar: Bilgilendirme ve eğitim seminerleri düzenlemek, çözümler üretmek ve ortak çaba göstermektir.

Yönetmeliklerin, AB ve diğer dünya standartlarıyla uyumu hakkında bilgi ve birikimiyle destek verir.

Faaliyet alanları:

 • Kamu Yararına Yönelik Faaliyetler

 • Üniversite, Bilim Kuruluşları ve Araştırma-Geliştirme Kurumları ile İşbirliğine Yönelik Faaliyetler

 • Standardizasyon Faaliyetleri

 • İşbirliği Faaliyetleri

 • Eğitim Tanıtım ve Yayın Faaliyetleri

İnternet adresi: http://www.verimder.org.tr/

Not: Sürdürülebilirlik anlamında Türkiye'de çalışmalara yeni başlayan veya gözümüzden kaçan kuruluşları buraya eklemeye ve bilgi vermeye devam edeceğiz. 

bottom of page