top of page

Türkiye Yeşil Konut Sertifikası

04/2017

  Bilindiği üzere Dünya’da giderek yaygın kullanım alanı bulan uluslararası çevresel değerlendirme sistemleri LEED ve BREEAM sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tabanlıdır. LEED değerlendirme sistemi 1994 yılından, BREEAM ise 1990 yılından bu yana gelişerek büyümüş, bütün dünyada bir farkındalık oluşturmuş ve yapı projelerinde talep edilen bir sertifika durumuna gelmiştir. (1,2)

Yeşil bina sertifikalandırma sistemleri olarak da bilinen önde gelen bu iki sistem, küresel anlamda ilk kez "yeşil binalar" tanımını; puanlama sistemleri, başarı dereceleri gibi birçok yönden organize ve sistemli çalışmaları ile bizlere duyurmuş ve inşaat sektöründe hem sürdürülebilir hem karlı yatırım geliştirmek üzerine yeni bir pazar alanı yaratmışlardır.

Türkiye’de ise, ilk ulusal yeşil bina değerlendirme sistemi, 2007’den bu yana, yeşil binalar alanında faaliyet gösteren ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) öncülüğünde kurulmuş olup, yeni konutlar için 3. versiyonu 2016 yılında hazırlanmıştır. (3)

 

Bu Değerlendirme Sistemi 9 ana başlığa göre ayrılmış olup, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi puanlandırılmıştır. (Not: Tabloda mouse'u kolon üzerine getirererek başlıkları ve verilen puanları görebilirsiniz.)

ÇEDBİK-Konut Sertifikası Puanlama Detayları
Alınacak Puanlara Göre Kazanılabilecek Sertifika Çeşitleri

Not: Daha fazla detayları öğrenmek için ÇEDBİK internet sayfasında yayınlanmış olan ÇEDBİK Konut Sertifikası Klavuzu'na başvurunuz.

Kaynak

bottom of page