top of page

Kitap Tanıtım: Enerjinin İktidarı (2015) - Necdet Pamir

Necdet Pamir’in elinden çıkan bu kitap, aslında yazarın yeni çıkarmak istediği kitapların habercisi

Enerjinin İktidarı

niteliğinde. Kitapta, okurlarına çok geniş kapsamda enerji ve ekseninde dönen dünyadan ve Türkiye’den yer yer enerji politikalarından, yer yer sayısal verilerden, bolca grafiklerlerden, tablolardan, görsellerden yararlanılarak hazırlanmış ve hatta mizah ile harmanlanmış bilgiler, yorumlar bir arada sunuluyor.


Kitabın içerik düzenlemesinin konulara hakim olabilmek için yeterince uygun hazırlandığı söylenebilir. Şöyle ki, sırasıyla, enerji nedir ve neden önemlidir, enerji kaynakları ve tarihi gibi başlıkları incelemeden, Uluslararası kuruluşların, Dünya gelişmiş ülkelerin (ABD, Rusya ve AB) enerji politikalarını ve nihayetinde Türkiye enerji genel durumununu geniş çerçeveden takip etmek ve anlamlandırmak kolay olmayabilir. Ancak, bunu sağlarken, anlatımın özellikle ilk bölümlerinde yazarın da kabul ettiği gibi didaktik veya ders kitabı niteliğinde olması, kitabın sürükleyiciliğini azaltması, verilen bilgilerin, görüşlerin zaman zaman tekrarlanması, ve gereğinden fazla sayısal verilerin kitap içinde ekler kısmı yerine, içerik kısmına yüklenmesi gibi eleştirilerin getirilmesi mümkün.


Bir diğer taraftan, Enerji’nin İktidarı kitabında, ABD için enerji kaynaklarının nasıl bir iç güvenlik meselesi bir başka deyişle savaş nedeni olacak seviyede önem arz ettiğini, Rusya için doğalgaz kaynaklarının çevre ülkelere nasıl boru hatları ile döşendiğini ve dış politika için çok güçlü bir stratejik araç olduğunu ve AB’nin enerji kaynak yoksunu olmasına rağmen umut vadeden politikalar benimsediğini ayrı ayrı başlıklarda, oldukça ilgi çekici bir şekilde değinilmiş. Bütün bu değerlendirmelerden sonra ise, Türkiye enerji kaynakları genel durumu, ithalatı hakkında bilgiler paylaşılıp, enerji politikaları üzerine yoğun eleştiriler getirilirken, madde madde uygulanması gereken enerji çözüm yolları, nedenleri ve nasıllarıyla kitabın son bölümlerinde anlatılmış.


Bu kitabın sürdürülebilir kitaplar arasında yerini almasının nedenleri arasında, enerjinin sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olması bir yana, yazar Necdet Pamir’in her ne kadar ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiş, 35 yıl kadar Petrol Mühendisliği Odası Yönetim Kurulu’nda görev yapmış olmasına rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye’nin gelecek politikalarında kritik öneme sahip olduğunu belirtmesi, yenilenemez/sonlu enerji kaynak (petrol, doğalgaz, kömür) kullanımlarının azaltılmasını ve enerji verimlilik politikalarını savunması, alışılagelmiş düşünce yapısında değişimin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, kitabın belli başlı bölümlerinde, aşağıda olduğu gibi sürdürülebilirlik tanımına dolaylı olarak (belki de yazar farkında olmadan) atıfta bulunulmakta ve önemi bir şekilde vurgulanmaktadır:


“Enerji ya da elektrik üretiminden tüketimine kadar her aşamada, ekosistem kıskançlıkla gözetilmelidir. Evren, sadece bize ve bizim yaşadığımız zaman dilimine ayrılmış bir tüketim malzemesi değildir. Gelecek nesillere de aittir.” (sayfa 437)


“Yöre halkının onayının alındığı projelerde, bölge insanın mutlaka yararlanacağı sosyal ve ekonomik destekler geliştirilmelidir.” (sayfa 475)

Öne Çıkanlar
Güncel Yayınlananlar
Başlıktan Arama
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page