top of page

Bir belgeselden daha fazlası: Bugünden geleceğe dair bir ekonomi modeli


Prof. Dr. Wayne Visser, tarafından hazırlanan Kapalı Döngü (Cloosing the Loop) belgeseli ne kadar etki yaptı bilinmez fakat döngüsel ekonomi kavramını her yönünüyle dünyanın farklı bölgelerinden, kurulmuş işletmelerinden, uygulamalarından gösterdiği örnekler ile aslında bu ekonomik kalkınma modelinin bir ütopya olmadığını izleyiciye gösteriyor. Belgeselin sonlarına doğru ise, kapalı döngü sisteminin karşısındaki başlıca engelleri ve avantajları işletme yöneticilerinden, çalışanlarından ve kendisinden öğrenmemize olanak sağlıyor.


Döngüsel Ekonomi & İşletmeler:

Bu işletmelerin hangi alanlarda oldukları çok önemli. Çünkü, bu işletmeler gelecekte ekonomik krizlere, durgunluklara, risklere karşı en dirençli ve en çabuk iyileşme kabiliyetine sahip firmalar olacaklar. Bir diğer taraftan, bu işletmeler benzer iş alanlarında çalışan dünyanın farklı çevrelerindeki firmalara döngüsel ekonomi modelinin kendi işletmelerinde yapılabildiğini göstererek örnek birer rol model olarak tanınacaklar.

Örneğin, aşağıdaki sektörlerde döngüsel ekonominin belgeselde bölümlendirilen, 5R (reduce-reuse-recycle-renew-reinvent/ azalt- yeniden kullan- geri dönüştür- yenile/tamir et - yeniden icat et) tanımları uygulanabiliyor:


* Halı Üretim Firması

* Giysi-Kumaş Üretici Firması

* İş Makinaları Ekipman Yeniden Üretim Tesisi

* İnşaat Firması

* Kimyasal/Endüstriyel Üretim Firması

* Enerji Firması

* Lastik Geri Dönüşüm Firması

* Araba Montaj İşletmesi


Döngüsel Ekonomi Karşısındaki Engeller

1- Kısa dönem aralıklarla yapılan seçimler ve kısa dönemli getiri sağlayacak vaatlerin, çalışmaların, uzun sürede yarar sağlayacak döngüsel ekonomi hareket planlarını kısıtlaması

2- Mevcut ekonomik sistemin sürekli büyümeye endekslenmesi. Aksi durumda ekonomik risklerin, durgunlukların ortaya çıkması. Döngüsel ekonomide ise, doğrusal büyümenin (linear economy) tersine mevcut kaynakların değerlendirilmesi, daha azın daha çok olması ile beraber mantıksal bir çelişkinin ortaya çıkması

3- Tüketimin artması. İnsanların daha çok tüketime yönlendirilmesi. Prof. Dr. Wayne Visser, bu konuyu şöyle yorumluyor: Geçmişten günümüze, insanları mutlu eden ihtiyaçlar değişmedi. Fakat, bu ihtiyaçları giderecek yöntemler değişti. Mutluluğun, sanki daha fazla eşyaya sahip olmak ile, daha fazla tüketim ile mümkün olacağı anlayışı özendirildi.

4- Düşünce yapımızın ve ekonomik büyümeden ne anladığımızın - gelişmişlik seviyesinin artması, topluluk olarak hayattan daha fazla memnuniyet duyabilmek ve daha fazlasını öğrenebilmek olarak - değişmesinin gerekliliği


Döngüsel Ekonomi Avantajları

1- Kaynak kullanımında verimlilik. Daha az enerji tüketimi, daha ekonomik çözümler

2- Maliyet giderlerinin düşürülmesi , kar payının artması

3- Ekonomik risklerin azaltılması, yerel ekonominin canlanması

4- Sosyal ve çevresel kalkınmaya katkıda bulunulması

5- İnovasyona teşvik etmesi

6- Faydanın, bütüncül bir yarar sağlaması, belli bir kesime ait olmaması


Son Söz

Genel olarak bakıldığında, kapalı döngü sistemini benimsemiş bu yöneticilerde, çalışanlarda dikkate değer ortak yönler göze çarpıyor. Bunlar gelecek nesillere ve doğal kaynaklara saygı, yaptıkları işlerden büyük bir heyecan duymak ve anlamlı bir işte bulunmanın gururu ve mutluluğu. Belki de, Prof. Dr. Wayne Visser 'in tanımladığı iki çeşit yaşam anlayışından biri olan, doğanın bir parçası olmayı, doğa ile uyumluluk yolunu seçtikleri için bu insanların, bu ortak yönleri ortaya çıkmaktadır. (diğer anlayışta ise Prof. Dr. Wayne Visser, doğada bir parazit gibi doğanın bütün kaynaklarını sömürerek yaşayan insanları tanımlamaktadır) Sonuç olarak, belgesel, bizlerin insanlık olarak, kendimize dair çıkardığımız problemleri, yine bizlerin çözebileceğini ve dünyaya yaptığımız etkinin farkındalığı ile nasıl yaşanılması konusunda daha fazla ortak bir bilince sahip olunması gerektiğini hatırlatıyor.


Belgeselin tamamını izlemek için tıklayınız.

Öne Çıkanlar
Güncel Yayınlananlar
Başlıktan Arama
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page