top of page

2017 LEED Mart ve Nisan LEED Sertifikası Kazanmış Türkiye Yeni Yapı Projeleri

2017 yılı Ocak ve Şubat ayları LEED sertifika kazanmış Türkiye yeni yapı projelerini önceki blog sayfasında yayınlamıştık. 2017 yılı geri kalan Mart ve Nisan aylarına baktığımızda ise, Türkiye’den 5 yeni proje daha LEED sertifikası kazanmış gözüküyor:


  • Turkcell Gebze Datacenter – Kocaeli - LEED Gold (01 Mart 2017)

  • Rings Office Suites – İstanbul – LEED Gold (01 Mart 2017)

  • Ak-Pres Hendek Yeni Fabrikası – Sakarya - Certified (29 Mart 2017)

  • BURSAGAZ Yeni Yönetim Binası– Bursa - LEED Platinum (13 Nisan 2017)

  • Vega İş Merkezi – İstanbul - LEED Gold (27 Nisan 2017)


Bu projelerin hepsi LEED v2009 versiyonuna göre kayıt edilmiş. (Yani en güncel LEED V4 versiyonundan bir önceki) LEED yeşil bina değerlendirmeleri sonucunda en düşük derece olan “Certified” projesi ve en yüksek derece olan “Platinum” derecesindeki başarı kazanmış projelerileri, aralarında ne derece fark olduklarını, puanlamalarına göre inceleyeceğiz.

2017 yılının Mart ve Nisan aylarında LEED sertifikası kazanmış bu beş projeye baktığımızda da en yüksek puanları Sustainable Sites (Sürdürülebilir Alanlar), Water Efficiency (Su Verimliliği), Innovation (Yenilik) ve Regional Priority (Bölgesel Öncelik) alanlarında olduğunu, ve en düşük puanların ise, Energy&Atmosphere(Enerji&Atmosfer), Material&Resource(Malzeme&Kaynak) ve Indoor Environmental Quality (İç Makan Hava Kalitesi) alanlarından alındığı söylenebilir.

Turkcell Gebze Datacenter – Kocaeli - (LEED GOLD 73/110)


Toplam 110 puan üzerinden 73 puan elde ederek Yeni Binalar LEED Gold sertifikası almaya hak kazanmış proje (LEED v2009 versiyonuna göre, 60-79 puan aralığı Gold sertifikası için yeterli oluyor) Su Verimliliği(10/10), Sürdürülebilir Alanlar(22/26) ve Yenilik(6/6) kategorilerinde üstün başarı göstermiş gözüküyor. Böylece, sadece bu kategorilerden kazanılan toplam 38 puan, LEED Gold sertifikasının %63’lük (38/60) kısmını tamamlamak anlanıma geliyor. (foto kaynak: http://cephebulteni.com/grinin-dinamik-tonlari-2/
Enerji ve Atmosfer bölümünde, en büyük puan kaybı, proje alanında yenilenebilir enerji üretimi ve tüketimi (7 puan) desteklenmemesi olmuş. Yine de 35 puan üzerinden 19 puanlık kısmı bu bölümden elde edilmiş.


Kendi kategorisinde oran olarak bakıldığında ise, en düşük puan Malzeme&Kaynak(5/14) kategorisinde olduğu gözlemleniyor: Eski bina elemanlarının örneğin döşeme, duvar, çatı yeniden kullanılmaması, inşaat atık yönetiminin olmaması, yenilenebilir malzemelerin kullanılmaması olarak ön plana çıkıyor.


LEED en yüksek dereceli Platinum sertifikasının 80 puan ile alınabildiği düşünüldüğünde, projenin LEED Platinum sertifika kazanma şansı az bir farkla kaçırıldığı söylenebilir. Ancak, projenin başında hangi hedef doğrultusunda çıkıldığı ise ayrı bir merak konusu.

Rings Office Suites – İstanbul – (LEED GOLD 60/110)

Toplam 110 puan üzerinden 60 puan elde ederek LEED Gold sertifikası almaya hak kazanılmış. Böylece, projede, LEED Gold sertifikasının minimum puan şartı olan 60 puanın hedeflenmesinden, sürdürülebilir binalar ve tekniklerinin uzun vadede getireceği avantajlarının yanında, LEED Gold sertifikasının prestiji, reklamı, kira gelirlerinin artması gibi ekonomik kazançların daha çok ön plana çıktığı düşünülebilir. Ne de olsa, LEED plaketi verildiğinde puanlama değil, sadece kazandığı sertifika seviyesi (resimdeki örnekte görüldüğü gibi) geçmektedir. (foto kaynak: https://www.impactsigns.com/leed-plaques/)Projenin sürdürülebilirlik bakımından kazanımları, proje arazisini genel ihtiyaçlara yakın olması, şehir merkezi özelliklerine sahip olması, peyzaj alanı sulama ve genel su kullanımda verimlilik, iç mekan hava kalitesi ve konforu arttırıcı önlemlerin alınması örneğin kötü kokulu, potansiyel olarak rahatsız edici ve/veya zararlı kapalı hava kirleticileri olan yapıştırıcılar ve macunlar, boyalar ve kaplamaların kullanılmaması, doğal aydınlatma, termal konfor değerlerinin dikkate alınması olarak sayılabilir. Ancak, Enerji ve Atmosfer kategorisinde 9/35 alınan puan ile düşük bir performans gösterilmiş.

Ak-Pres Hendek Yeni Fabrikası – Sakarya - (LEED CERTIFIED 43/110)

Toplam 110 puan üzerinden 43 puan elde ederek Yeni Binalar LEED Certified sertifikası almayı hak kazanmış bir proje. (LEED v2009 versiyonuna göre, 40-49 puan aralığı Certified sertifikası için yeterli oluyor)
Projede su verimliliğine, malzeme kullanımında yerel olmasına, geri dönüşüm oranlarına ve inşaat atık yönetimine dikkat edilmesi, bölgesel öncelikler kapsamında, ısı adası oluşumunun engellenmesi kazanılan bazı değerli puanlar.


BURSAGAZ Yeni Yönetim Binası – Bursa - (LEED PLATINUM 83/110)

Toplam 110 puan üzerinden 83 puan elde ederek Yeni Binalar LEED Platinum sertifikası almayı hak

kazanmış bu proje (LEED v2009 versiyonuna göre, 80 ve üstü puan aralığı Platinum sertifikası için yeterli oluyor) aynı zamanda, Mart – Nisan ayları arası Türkiye yeni yapı projelerinde en başarılı LEED yeşil bina projesidir.


Sürdürülebilir Alanlar kategorisiden 26 puanlık bölümden, sadece 1 puan “brownfield redevelopment” alt başlığından kaybedilmiş. Bu alt başlık, şu anlama geliyor: Projenin hayata geçtiği arazinin daha önceden bir eski kullanılmayan fabrika alanı, terk edilmiş yapılaşma ya da çevreye zararlı gazların salınımına neden olan işletmelerin dönüştürülmesini, çevreye değer katılmasını kapsar. Projenin lokasyonunda, böyle bir özel durum olmaması durumuda 1 puan kazanılamaz. BURSAGAZ Yeni Yönetim Binası, bunun dışında Sürdürülebilir Alanlar (26/25), Su Verimliliği(10/10), Yenilik (5/6) ve Bölgesel Öncelikler(4/4) bakımında oldukça başarılı bir proje.
Enerji ve Atmosfer kategorisinde, 19 puanlık Optimize Energy Performance/ Enerji Performansı Optimize Edilmesi alt başlığından, 15 puan alınması, zorunlu enerji verimlilik kriterlerinin ötesinde %40 kadar daha yapıda enerji tasarrufu sağlanacağı gösteriyor. Ayrıca, projenin maliyetini yükseltebilecek tekniklerden yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı dahi projede desteklenmiş.


Projenin eksik kaldığı noktalar ise, Malzeme&Kaynak (4/14) ve İç Mekan Hava Kalitesi (7/15) kategorileri. Özellikle, ilginç bir şekilde malzeme seçiminde Low-emitting Materials/ Düşük Salınım Değerleri'ne sahip malzemeler tercih edilmemiş. Bu nedenle, ilgili kategoride bulunan 4 puandan hiç puan alınamamış. Aynı şekilde, projede inşaat atık yönetiminin bulunmaması, sertifikalı ahşap malzeme kullanılmaması, eski inşaat elemanlarının yeniden kullanıma kazandırılamaması gibi alt başlıklar değerlendirilememiş. Yine de, genel anlamda 83 puanlık LEED Platinum sertifikasından dolayı proje sahiplerini tebrik etmek ve yeşil bina avantajlarından yarar sağlamalarını isteriz.


Vega İş Merkezi – İstanbul - (LEED GOLD 65/110)

Toplam 110 puan üzerinden 65 puan elde ederek Yeni Binalar LEED Gold sertifikası almaya hak kazanmış bir projedir. Proje Scorecard/Peformans Kartı incelendiğinde göze çarpan ise, 3 kategoride tam puanlar alınması.Bunlar: Su verimliliği (10/10), Yenilik (6/6) ve Bölgesel Öncelik (4/4)


Sürdürülebilir Alanlar kategorisinde, alternatif ulaşım seçenekleri sunulması (alternative transportation) ve gelişmişlik yoğunluğu ve sosyal bağlantıların sağlanması (development density and community connectivity) alt başlıklarında önemli puanlar kazanılmış.
Enerji ve Atmosfer kategorisinde, yenilenebilir enerji üretim ve kaynak kullanımı gibi yüksek maliyetli olabilecek yatırımlar yerine, enerji verimliliği %26 oranında sağlanarak, 19 tam puan üzerinden ancak 8 puan ile yetinilmiş.


Malzeme ve Kaynak kategorisinde ise, genel anlamda 14 puanlık bölümden ancak 4 puan kazanımın LEED Gold sertifikası kazanmış bir proje için pek başarılı olduğu söylenemez. Yapıda değerlendirilen malzemelerde yalnızca, geri dönüşüm içerik ve yerel olma özelliklerine sahip olması, bu kategoride kazanılan artı puanlar.


Özetle...


Gelecek aylardan beklentimiz, LEED ve/veya diğer yeşil bina proje sayılarının artmasının yanında, bundan daha önemlisi sürdürülebilir anlayışın yapı sektörüne entegre olmasıdır. Günümüzde, insan hayat kalitesi her alanda artmış iken, %90 seviyelerinde yaşamımızı geçirdiğimiz yapıların, bu ilerleyişin gerisinde kalması düşünülemeyeceği gibi, %30-40 seviyelerinde kaynak tüketimine neden olan yapılarda, sonlu kaynak kullanımında (petrol, doğalgaz, su vs.) artık daha dikkatli olunması gerektiği, hem ekonomik hem çevresel kazançlar getireceği değerlendirilmelidir.

Kaynak

Öne Çıkanlar
Güncel Yayınlananlar
Başlıktan Arama
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page